Fortrolighedspolitik

ENIRO

Inden for Eniro (defineret som Eniro AB, reg. Nr 556.588-0936 og dets datterselskaber) behandler vi personlige oplysninger om kunder og brugere, der benytter vores tjenester og produkter.

Eniros fortrolighedspolitik har til formål, at præcisere Eniros holdning til privatlivets fred og behandling af personoplysninger. Vi beskytter vores kunders og brugeres privatliv, og vi følger dansk lovgivning, der skal beskytte dig som forbruger, herunder persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), samt den EU-lovgivning, der omhandler privatlivets fred. Vi bestræber os på at opretholde et højt fortrolighedsniveau for at værne om privatlivets fred.

Denne fortrolighedspolitik gælder for alle Eniros produkter og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, hjemmesider og applikationer til tablets samt mobiltelefoner, som Eniro stiller til rådighed. For nogle af Eniro-gruppens tjenester og produkter kan der være særlige betingelser for behandling af personoplysninger. Du bliver i givet fald informeret om disse særlige betingelser, når du benytter produktet eller tjenesteydelsen. Eniros fortrolighedspolitik findes også på engelsk her.

Ved at bruge hjemmesiden og Eniros øvrige produkter og tjenester accepterer du denne fortrolighedspolitik. Eniro tager forbehold for løbende ændringer og opdateringer i fortrolighedspolitikken. Eventuelle ændringer bliver offentliggjort på vores hjemmesider, og vi anbefaler derfor, at du jævnligt holder dig opdateret der.

Hvad er personoplysninger?

Enhver oplysning, der direkte eller indirekte er knyttet til en identificeret eller identificerbar fysisk person, skal betragtes som personoplysninger. Det betyder, at for eksempel følgende betragtes som personoplysninger: navn, adresse, telefonnumre og IP-adresser.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger omfatter enhver form for håndtering af personoplysninger, for eksempel indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, videregivelse, formidling eller enhver anden overladelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Aktiv og passiv indsamling af personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger kan ske både aktivt og passivt. Aktiv indsamling sker for eksempel, når du logger ind på Eniros sider, opdaterer dine personlige oplysninger, giver vurderinger eller foretager køb hos Eniro eller Eniros partnere. De oplysninger du opgiver, vil normalt være navn, e-mailadresse, telefonnummer og alder.

Hvis du ikke selv aktivt opgiver oplysninger til os, sker indsamlingen ved hjælp af andre værktøjer (for eksempel cookies). Denne form for indsamling betragter vi som passiv indsamling. Når du bruger Eniros tjenester, produkter og relaterede sider, indsamler vi for eksempel oplysninger om din adfærd på de tjenester og de sider, du besøger, samt hvor ofte du besøger siderne.

Geografisk placering

Hvis du tillader brug af lokalitetstjenester på din computer, telefon, tablet eller en anden enhed, vil vi løbende indsamle mere detaljerede oplysninger om din geografiske placering, når du benytter vores tjenester. For mere information herom henviser vi til de relevante vilkår for de enkelte tjenester. De indsamlede oplysning bruger vi til at tilpasse information og markedsføring til den enkelte side. Oplysningerne kan også bruges til at udvikle nye produkter og tjenester samt til at give dig tilpasset indhold, for eksempel tilbud, der er relevante for dig. Hvis du ikke længere ønsker, at vi indsamler oplysninger om din geografiske placering, skal du blot slå lokalitetstjenester fra på din enhed. Da vil vi kun estimere din geografiske placering ud fra din IP-adresse.

Sammenstilling og data fra andre kilder

I behandlingen af data sammenstiller Eniro den indsamlede data med data fra andre databaser. Det sker for at verificere, at oplysningerne er korrekte, og for at tegne profiler med henblik på markedsføring, annoncering og søgeformål. Eniros annoncenetværk omfatter partnere, kunder, annoncører og leverandører. For at evaluere resultaterne af deres og vores tjenester modtager Eniro oplysninger om resultatet af de udbudte tjenesteydelser, for eksempel hvad der sker, efter du klikker ind på en hjemmeside. Vores leverandører kan også give os profiloplysninger om dig eller estimerede oplysninger om din demografiske profil.

Formålet

Opfylde vores forpligtelser over for dig

Formålet med at indsamle personoplysninger er blandt andet at understøtte vores kommunikation med vores kunder og opfylde vores forpligtelser over for kunder og brugere i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre kvaliteten af vores tjenester og produkter. Derudover benytter vi oplysningerne i vores administration til at give adgang til vores tjenester, reagere på kundeklager og udføre fejlretning.

Vi gemmer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Dine personlige oplysninger, herunder journaler eller anden backup information, slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har haft med at indsamle dem.

Tilpasset og relevant annoncering

Eniro kan indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores produkter og tjenester til at analysere søgeadfærd, både af statistiske grunde og for at vise indhold og annoncer skræddersyet til dig. Tilsvarende kan vores partnere også vise materialer og annoncer, der er tilpasset til dig. Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der ønsker at kontakte dig med direkte marketing. Eniro sammenstiller også de personlige oplysninger med oplysninger fra andre databaser for at målrette annonceringen.

Derudover analyserer vi markedstrends og den fremtidige efterspørgsel for at udvikle vores ydelser og produkter.

Direkte markedsføring

Vi bruger personoplysninger til direkte markedsføring i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Vi kan også videregive personlige oplysninger til tredjeparter, der ønsker at kontakte dig med direkte markedsføring.

I nogle tilfælde behandler vi personoplysninger med henblik på at levere andre services end vores egne. I sådanne tilfælde behandler vi oplysningerne på vegne af og under instruktion fra en tredjepart, for eksempel vores annoncepartnere.

Statistiske formål

Vi indsamler også personoplysninger for at forbedre vores produkter og tjenester, gøre dem mere brugervenlige, føre tilsyn med at alt fungerer korrekt og levere oplysninger om fejl. Disse oplysninger indsamles for eksempel ved hjælp af analyseværktøjet Inspectlet, Google Analytics, Adobe SiteCatalyst, Flurry, HockeyApp, Facebook og via cookies, der ikke indeholder personoplysninger. Længere nede i denne fortrolighedspolitik finder du yderligere information om cookies, og hvordan du kan blokere cookies. Vi bruger IP-adresser til for eksempel at diagnosticere problemer på vores servere og netværk og til at administrere vores hjemmesider. Vi bruger også IP-adresser til statistiske formål.

Dine tekniske enheder

Eniro indsamler tekniske oplysninger om dine enheder og internetforbindelser. Det kan eksempelvis være oplysninger, der genereres af vores service logfiler og andre værktøjer, der registrerer styresystem, browserversion, IP-adresser, cookies og unikke identifikatorer. Dette gør vi for at verificere oplysningerne og for at forbedre og optimere tilpassede tilbud.

Forebyggelse af misbrug

Vi bruger også personlige oplysninger om brugerens aktiviteter og tekniske data til at forebygge, begrænse og undersøge forskellige former for internetmisbrug.

Medmindre Eniro informerer dig om andet, benytter vi kun dine personlige oplysninger til de formål, vi har indsamlet dem til, og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik samt relevant lovgivning. Undtagelsesvis kan du modtage andre oplysninger om, hvordan vi benytter dine personlige oplysninger. Det kan ske i forbindelse med, at du ønsker at benytte bestemte tjenester eller produkter fra Eniro.

Samtykke til behandling af dine personoplysninger

Når loven kræver dit samtykke, enten til behandling af visse typer af personoplysninger eller til visse former for behandling, indhenter vi dette samtykke fra dig på forhånd. Vi indsamler eller behandler aldrig personoplysninger, der betragtes som følsomme eller fortrolige, uden specifikt samtykke. Det kan være oplysninger om dit helbred eller dit CPR-nummer. Vores ydelser er ikke beregnet til brug af personer under 13 år, og Eniro indsamler ikke forsætligt personoplysninger om personer under denne alder. Hvis du bliver opmærksom på, at dit barn har givet os personoplysninger uden dit samtykke, så kontakt os på: personuppgiftsombud@eniro.com.

Facebook

Ved at gøre dine Facebook-opdateringer og kommentarer (‘Facebook information’) tilgængelig på Eniros kort, giver du tilladelse til, at Eniro (herunder koncernselskaber) kan behandle disse oplysninger og dele dem til dette formål. Det sker i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Udveksling af personlige oplysninger med andre

Personoplysninger kan blive udvekslet mellem virksomhederne i Eniro. Eniro kan også overføre personoplysninger til underleverandører, hvis  det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelse over for dig som kunde eller bruger. Vores leverandører skal altid underskrive en  databehandleraftale med Eniro for at sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger. Eniro kan videregive oplysninger om din søgeadfærd på vores tjenester og produkter til vores samarbejdspartnere. Disse oplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere med formålet at vise interesse for visse annoncer eller kampagner.. Vi indsamler ikke oplysninger, og vi viser ikke annoncer på grundlag af oplysninger, der kan identificere dig uden dit samtykke.

Eniro kan videregive personoplysninger til tredjepart, for eksempel politi eller anden myndighed, hvis det vedrører efterforskning af en forbrydelse, eller hvis Eniro i øvrigt er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til love eller administrative afgørelser.

Eniro overfører normalt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, dog med den undtagelse af de tilfælde, hvor en underleverandør har hjemsted i et land uden for EU/EØS. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger indgår Eniro aftaler, der omfatter overførsel af personoplysninger og underleverandørens håndtering af personoplysninger (undtaget tilfælde, hvor det relevante lands lov om beskyttelse af privatlivets fred er godkendt af EU) med sådanne leverandører.  Aftalerne indeholder standardvilkår og betingelser, som Europakommissionen har udstedt, og som opfylder de krav, som dansk lov stiller for at beskytte de personoplysninger, der overføres.

Cookies og mulighed for at fravælge cookies

Eniro bruger forskellige værktøjer til for eksempel at se, hvordan vores brugere anvender vores hjemmesider. Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt i din browser, når du besøger vores hjemmesider. Tekstfilerne indeholder information, der gør det muligt for os for eksempel at tilpasse vores tjenester bedre til vores brugere og kunder. Et eksempel kunne være, at cookies får oplysninger om, hvad du er interesseret i, og dermed giver mulighed for at tilpasse de annoncer, du ser, når du besøger vores hjemmesider. Vi bruger også cookies til at måle, om en annonce har været effektiv og til andre statistiske formål.

Eniro kan også bruge såkaldte web beacons – elektroniske billeder der blandt andet gør det muligt for en hjemmeside at tælle antallet af besøgende på siden. Web beacons kaldes også “single-pixel GIF”.

Eniro tillader også visse partnere til at gemme cookies eller web beacons, når du besøger vores hjemmesider. Eniro bruger også cookies og web beacons til at foretage målinger på vegne af visse partnere på deres websider. Undersøgelserne er designet til at måle effektiviteten af specifikke annoncer, og vores partnere kan derefter modtage oplysninger om dette. Eniro kan bruge forskellige analytiske værktøjer til at vurdere og analysere besøgsstatistik. Disse værktøjer bruger cookies, så hvis du blokerer cookies, blokerer du også disse analyseværktøjer.

Du kan afvise, at hjemmesider må gemme cookies eller web beacons i din browser. Disse indstillinger laver du i browseren. Bemærk, at hvis du vælger at blokere cookies eller web beacons, kan kvaliteten og tilgængeligheden på visse dele af vores hjemmesider blive forringet.

Tilpassede annoncer

Vores produkter og tjenester omfatter tilpasset annoncering fra Eniro, vores kunder og/eller vores partnere. Vi kan bruge dine oplysninger til at vælge og tilpasse de annoncer, der vises til højre for dig, når du bruger vores produkter og tjenester. Du kan nægte Eniro at benytte oplysninger om dig til at tilpasse annoncering på vores websites. Her kan du få mere information om, hvordan du afviser skræddersyede annoncer og oplysninger om, hvordan vi bruger oplysningerne til at skabe en interesseprofil baseret på din adfærd på nettet.

Lokalitetstjenester

For at tilbyde produkter og tjenester baseret på din lokalitet kan Eniro indsamle, bruge og dele specifikke oplysninger om din placering, herunder den faktiske geografiske placering af din computer eller anden enhed. Vi bruger forskellige teknologier til at bestemme placering, såsom GPS, Bluetooth og din IP-adresse, sammen med Wi-Fi hotspots og placering af mobilmaster. Dette hjælper os med at give dig søgninger baseret på din geografiske placering, aktuel trafikinformation, retning samt mulighed for at give dig information og tilbud fra vores kunder.

Direkte markedsføring

Eniro kan bruge dine personlige oplysninger til direkte markedsføring og kan også give tredjemand adgang til data med dette formål. Eniro sender ikke (undtagen i særlige tilfælde, hvor det er tilladt ved lov) direkte markedsføring via e-mail, SMS, MMS eller fax. Vi deler heller ikke dine personoplysninger med tredjepart, der har ret til at udføre sådan elektronisk direkte markedsføring, uden dit samtykke, ligesom du på forhånd vil modtage information om, hvilke typer virksomheder dine oplysninger kan blive videregivet til.

Vis nummer (kun for brugere af Android-applikationer)

For at give dig oplysninger om, hvem der ringer til dig, sender en sms, eller hvem du ringer til, søger den downloadede applikation i din adressebog, når du modtager et indgående opkald, en SMS eller selv ringer op. Telefonnummeret uploades via internettet til vores service, og her sikrer en ny søgning, at du modtager yderligere kontaktoplysninger. Vi deler ikke disse oplysninger med nogen ud over dig. Du får dem på din enhed med det ene formål at forbedre din serviceoplevelse.

Sikkerhed

Hjemmesider, der ejes og kontrolleres af Eniro, har en høj grad af sikkerhed for at beskytte de personoplysninger, som er vi er ansvarlige for. Vi træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse, og ødelæggelse.

Ansvarsfraskrivelse

Eniros produkter og ydelser kan indeholde links eller henvisninger til hjemmesider eller indhold leveret af tredjepart. Eniro er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger på en tredjeparts hjemmeside – eller for indholdet på disse sider.

Ændringer og tilføjelser til fortrolighedspolitik

Da denne fortrolighedspolitik kan ændres fra tid til anden, anbefaler vi, at du jævnligt besøger denne side for at holde dig ajour med den nyeste version. Datoen for den seneste opdatering står øverst på siden.

Eniros personoplysninger, kontaktoplysninger og din ret til indsigt, berigtigelse og sletning mv

Eniro Initiatives AB (Corp. Reg. Nr 556.763-0966) er ansvarlig for enhver behandling af personoplysninger, der foretages inden for Eniro-koncernen. Eniro Initiatives AB sikrer, at andre virksomheder i koncernen modtager klare retningslinjer for behandling af personoplysninger og definerer de formål, koncernen bruger personoplysninger til.

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, eller til Eniros behandling af personoplysninger, kan du kontakte Eniro Initiatives AB, se kontaktoplysningerne nedenfor.

Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse med henblik på markedsføring. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger, hvis oplysningerne om dig er forkerte.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.Hvis du vil have information om Eniros behandling af dine personoplysninger, har du også ret til, en gang hver 6. måned, at få en udskrift, der blandt andet viser de oplysninger, vi har om dig – uden beregning. Anmodning om denne udskrift skal ske skriftligt til Eniro Initiatives AB på adressen nedenfor. Anmodningen skal indeholde dit navn og CPR-nummer, og den skal være underskrevet af dig. Udskriften bliver sendt til din folkeregisteradresse senest 4 uger efter, vi har modtaget anmodningen hos Eniro.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på personuppgiftsombud@eniro.com.

Eniro Initiative AB
Attention: Personuppgiftsombud
Box 7044164 07 Kista
E-mail: personuppgiftsombud@eniro.com
© 2017 Eniro AB

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.